- Solceller

Vi har sedan 2017 utvecklat kunskap och erfarenhet gällande projektering och byggnation av solcellssystem, främst på platta tak på större industri och logistikbyggnader och markbaserade solcellsparker i Sverige. Vi bygger även mindre anläggningar på villor och sommarstugor.
Vi har byggt ett flertal större solcellssystem mellan 400 KW upp till 4 MW, anläggningar upp till ca 20 000 m2
Vi har sedan flera år ett direkt samarbete med TRINA SOLAR som är ett av de världsledande företagen inom utveckling och innovation vad avser solenergi.
TRINA SOLAR har utvecklat och producerar idag en av världens absolut effektivaste solcellspaneler.
Den snabba produktutvecklingen fortsätter och TRINA kan idag leverera flera olika typer av solcellspaneler som är anpassade till tak eller markbaserade anläggningar.
Vi jobbar även med laddning och lagringssystem.Vi kan hjälpa till med följande:
  • Projektering av solcellssystem
  • Inköp av produkter
  • Montering och installation

Kontakt: pj@svenskhall.se