Svenska Stålhallsbolaget AB använder sig av ett eget och unikt plintsystem. Idén och modellen har funnits sedan 2012 och vi har byggt ca 500 hallar med detta system.

Vi konstruerar och bygger våra plintar på plats vilket leder till ett mer effektivt logistikled.

Vi behöver aldrig vänta eller konkurrera med någon annan i beställningsledet.

Våra plintar är även ”mobila” och kan flyttas. Vi kan som ett exempel bygga plinten bredvid där den skall placeras, om exempelvis gräv och anläggning är försenade på grund av väderomständigheter kan vi snabbt komma i kapp och lyfta den färdiga plinten på rätt plats.

Vår konstruktör beräknar plintens exakta storlek, belastning och utformning.

Bilderna är exempel på plintar.